Projektid

EEVL on oma eesmärkide täitmiseks teostanud järgmiseid suuremaid projekte:

  • Maalrite meistrivõistlused Eesti Maaler 2008.aastal Eesti Ehitab messi raames.
  • Maalri kutsekvalifikatsiooni aluste väljatöötamine koostöös erinevate erialaliitudega nii Eestist kui ka välismaalt.
  • Läbi erinevate vahendite aidatud kaasa Kutseharidussüsteemis õppivate siseviimistlejate kutsetaseme tõstmisele.