Kus õppida ehitusviimistlejaks

Ehitusvaldkonna ameteid, k.a ehitusviimistleja oma saab õppida paljudes kutseõppeasutustes üle Eesti. Koolides on õppetöökojad, kus õpitakse põhioskusi ja töövõtteid. Oskusi täiendatakse ettevõtetes praktikal käies.

Põhihariduse baasil õpetavad üldehituse ja/või ehitusviimistluse erialasid:

Keskhariduse baasil õpetavad üldehituse eriala:

Ehitusviimistleja ametist huvitatuil tuleks üldhariduskoolis rohkem tähelepanu pöörata keemiale, füüsikale ja kehalisele kasvatusele.