EEVL missioon

Tõsta ehitusviimistlust pakkuvate firmade kvalifikatsioonitaset läbi ehitusviimistlejate ja ehitusviimistlust teostavate ettevõtete teadmiste täiendamise. Tagada ehitusviimistlust teostavatele isikutele ja ettevõtetele professionaalse teabetoe ning väljaõpe nii teoreetiliste materjalide kui ka kasutustehnika osas.